rhododendron

Dora Amestis är en av de första att blomma. En lågväxande rhododendron som tidigare haft ett vackert bladverk men i år blivit glesare.