Hudcancer födelsemärke

Malignt melanom

190506 Det här födelsemärket sitter invid ärret från det bortopererade. Även detta är ca 9 mm. (Ärret syns till höger, ungefär mitt i bilden.)