Gertrud Svensdotter och Lissle-Mats vaktar getterna

Lissle-Mats trolldomsprocesserna Gertrud gick över älven Häxprocesser älvdalen

Lissle-Mats och Gertrud kom i bråk om en brödbit. Under tiden de bråkade rymde getterna över till Lissle-ön. Det var Gertrud som fick hämta tillbaka dem. Efteråt berättade Lissle-Mats att hon gått på vatten med Satans hjälp.