Hemfäbod Gambbudar Åsen Älvdalen

I den här fäboden tillbringade Gertrud, Hans, Erik och Anna sommaren 1668 efter att de hörts på Fjärdingstinget. Här fick de möjlighet att skapa en gemensam berättelse utan motsägelser tills de skulle höras på rannsakningen i september 1668.