Åsen Älvdalen trolldomsprocesser

Byavandring i Åsen med Anders Bergman den 18 maj 2019. Ett mycket uppskattat arrangemang som förhoppningsvis återkommer i september.