Meditationsvandring till avrättningsplatsen

Klockan 13 på söndagen samlades vi vid sockenstugan och lyssnade till kyrkklockorna. Därefter vandrade vi under tystnad till avrättningsplatsen.