Pioner

Rhododendron, Pioner och Rosor är till lyst i trädgården. Dessa mäktiga blommor. Vi njuter i fulla drag.

Pionen Festiva Maxima

Min pionförälskelse inleddes i Vallby i mitten av 80-talet. Det hade funnits en gammal trädgård som körts upp innan jag kom dit. Här och var blommade trots det pioner. Jag grävde upp och planterade till bättre platser, ändå fortsatte de blomma. Vilken livskraft.

Pion Nice Gal (Åbergs trädgård 170617)

När mina föräldrar lämnade släktgården fick jag skott av deras pioner, om alla har tagit sig vet jag inte för få har gått i blom. Kanske står de för mörkt. På Allt om trädgård läser jag att pioner blommar rikligast i full sol, men även klarar halvskugga. I Vallby klarade mina pioner både helsol och helskugga. Blommade bara mer och mer för varje år.

Pion Königin Wilhelmina (Åbergs trädgård 170617)

På Åbergs trädgård i Öja och pionträdgården vid Klostret i Ystad brukar jag gå och lukta på pionerna. Sedan flera år har jag en lång önskelista med vita pioner. För några år sedan ”räddade” jag en Festiva Maxima på höstens växtrea. Igår hittade jag en Duchesse de Nemones på Flora Linnea. Så klart hon fick följa med hem!

Pion Duchess de Nemones (Åbergs trädgård 170617)

Planteringsråd

Gräv en grop på cirka 30 centimeter och bottna med ett lager gödsel eller kompost. Fyll sedan på med mullrik, väldränerad och näringsrik jord, gärna blandad med lite lera. Rötterna vill inte komma i direktkontakt med gödningen. Det är viktigt att inte plantera pioner för djupt, då blommar de inte. ”Ögonen”, de nya skottanlagen, ska inte ligga djupare än några centimeter ner i jorden. Sätt plantorna med cirka en meters mellanrum

Allt om trädgård

Pion Angel Cheeks (Åbergs trädgård 170617)

För lyckad plantering ska jorden grävas lucker en halvmeter ner men rötterna ska sättas grunt och skottanlagen ska bara vara 5-7 cm under jordytan. En pion vill ha gott om svängrum och inte stå för nära träd eller buskar som kan stjäla sol, näring eller vatten. Pioner emellan kan stå på omkring en halv meters avstånd till varandra.

Perenner.se

Pionträdgården vid klostret i Ystad

Gödning

Näringen från gödslingen tas upp från blommans yttre knoppar, så när du ska gödsla – tänk på att inte låta gödsel komma närmare än 20 cm från blommans mittpunkt. Du kan tillföra lite benmjöl, ett tunt lager med välförmultnad kogödsel eller träaska under våren eller vid blomningen för att ge extra näring inför nästa år. Tänk bara på att strö detta i ytan runt plantan, och inte för nära. Då riskerar du nämligen att förstöra rotsystemet. Se även till att du inte nyttjar för mycket kväverikt gödselmedel.

Plantagen

Den här rosa pionen är trädgårdens jätte. Ska se om jag kan klura ut vad den heter. Fick den från Övraby
Den här vita pionen hade inget namn när jag köpte den. Svagt rosa inslag
Den här rosa pionen är helt felplacerad i den glödande trädgården