Folkets Park

Min 50-årsdag firades i Folkets Park – Sveriges näst äldsta. Parken drivs av en ekonomisk förening. De tidigare styrelserna har tyvärr lagt sin kraft på att arrangera veteranbilsträffar istället för att ta hand om byggnaderna. Förhoppningsvis blir det andra prioriteringar med den nya styrelsen.