Säker cykling

Låt ditt barn cykla till skolan var rubriken i en artikel i Västerbottenkuriren som jag delade i Klimatklubben med följande text.

Vad skulle behövas för att ditt barn eller du ska cykla till skola/arbete?

Fyll kommentarsfältet med förslag – både stora och små. Handlar det om en specifik vägsträcka som behöver bli säker att cykla på. Skriv det också.

Den 16-22 september är det den europeiska trafikantveckan. Låt oss tillsammans uppmärksamma säkrare cykelvägar genom att uppvakta beslutsfattare med konkreta förslag på förändringar.

Inlägget ledde till många bra förslag. Tänk om vi tillsammans skulle kunna få ännu mer fokus på de här frågorna i samband med Europeiska trafikantveckan. I år är temat ”Säker trafik till fots och på cykel”.

Och vem är bättre att leda en gemensam aktion än Cykelfrämjandet? Därför kommer jag skicka ett mail till cykelfrämjandet med länk till det här inlägget. Kanske skulle Klimatklubben också kunna hjälpa till att lyfta frågan.

Vondelpark i Amsterdam. Tänk vilken skillnad att cykla här jämfört med i Bjuv. .
Bjuv har fått cykelbanor genom samhället – ett hån mot cyklister. Ofta används cykelbanan som bilparkering. Det finns inga genomtänkta övergångar utan det skumpar rejält när cykelvägen går upp på trottoar etc. Dessutom är underlaget riktigt dåligt. Absolut inte en cykelväg för barnfamiljer.

Hur kan vi lyfta temat ”Säker trafik till fots och på cykel”?

För det första kan vi prata med folk i vår omgivning. Jag tror att många använder bilen slentrianmässigt. Ju fler som skjutsar barnen till skolan desto farligare cykelmiljö skapas för cyklisterna.

Om du är aktiv på sociala medier kan du dela massor av härliga cykelbilder. Cyklar du till jobb och skola – dela med dig av din vardag. Låt cyklar synas i flödet för att inspirera fler.

Samla ihop konkreta åtgärder som behöver göras i din kommun. Vad händer om vi tillsammans bombarderar kommunerna med förslag på åtgärder som skulle öka cykelsäkerheten? Det kan både vara specifika vägpartier som skulle behöva cykelbana och underhåll av befintliga cykelvägar. (I Bjuvs kommun finns stora hål i många cykelbanor. Direkt livsfarligt.)

Cykelhighway mellan Arnhem och Nijmengen i Nederländerna. Detta underlag borde alla beslutsfattare få testa. Då hade de förstått hur stor skillnad en bra cykelinfrastruktur gör.

Vad skulle behövas för att fler skulle cykla?

Nedan har jag tagit upp några av de vanligaste förslagen (anledningarna till att man inte cyklar).

När jag läser inser jag hur tokig värld vi lever i. Tänk hur mycket biltrafiken begränsar oss. Många kan inte ta sig utanför hemmet utan att använda bilen eftersom de omringas av vägar med höga hastigheter där det är direkt livsfarligt att cykla.

Vad är det för värld vi lever i?

Borde inte biltrafiken tvingas betala för säkra cykelvägar när de gör vägarna livsfarliga för cyklister och fotgängare att färdas på? Hur var det innan bilarna invaderade världen? Visserligen inte så fina vägar, ibland grus, ibland stigar – men det gick att ta sig fram utan att risker att bli överkörd.

Det är dags att vi lyfter blicken. Är det inte en mänsklig rättighet att kunna ta sig utanför hemmet utan att använda bil?

Väg 13 mellan Hörby och Sjöbo är starkt trafikerad men saknar cykelbana. Ingen väg jag skulle vilja skicka ut mina barn på.
Cykelvägen mellan Sövde och Blentarp är ett föredöme när det gäller utformningen av cykelväg. Mellan cykelvägen och bilvägen är en bred yta av gräs. I de fall utrymme inte finns avgränsas vägbanorna av rejält metallräcke.

10 förslag på åtgärder för säkrare cykling

1. Säkra cykelvägar

Många vittnar om att de inte kan ta sig någonstans utan att passera hårt trafikerade vägar. Det borde vara en skyldighet att vid alla vägbyggen där trafiken kör över 30 km/timmen tillgodoser cyklister och fotgängares säkerhet.

The reason for visiting Nijmegen and Arnhem was Krister Isakssons article about the bicycle high-way between this towns. It was really amazing. So easy to ride this way! (Not the most beautiful – but very fast.)

2. Underhåll av befintliga cykelbanor

Ett stort hål eller saknade gatsten kan bli livsfarligt för en cyklist.

Gör en felanmälan till kommunen och ligg på! Ingen vet eller kan laga om de inte känner till problemet. Se till att få ett ärendenummer och hör av dig regelbundet.

Kan vi få ökat medialt intresse om vi under Europeiska trafikantveckan gör felanmälan till alla kommuner?

You see serval of easy chairs for children, but nobody use helmet.

3. Skapa cykelbanor som är säkra för barn

Tyvärr struntar många bilförare i cykelbanorna. Att plötsligt behöva väja ut i trafiken skapar livsfarliga situationer. Om föräldrar ska våga låta barnen cykla till skolan måste cykelbanorna vara säkra oberoende av andras agerande.

I have never seen so many bikes. They are everywhere. And I love this bicyclefeelring!

4. Vinterunderhåll av cykelbanor

För att minska bilberoendet måste det gå att ta sig fram hela året. Varför prioriteras inte underhållet av cykelbanor högre än bilvägar?

5. Sopning av cykelbanor

På många ställen sopas inte cykelbanorna förrän till midsommar. Varför kan inte detta arbete prioriteras?

6. Säkra övergångar vid korsningar

Babboe bike is usual in the village around Amsterdam. Here we are waiting for the ferry to Amsterdam Central station.

7. Fler gång/cykelfartsområden i tätbebyggda områden

Med sänkt hastighet (20-30 km/tim)  i tätort skulle antagligen fler välja cykel istället för bilen då det hade blivit ett snabbare alternativ.

8.35 min in i vLoggen kan du följa med oss när vi cyklar i Amsterdam.

8. Företräde för cyklar i korsningar

Cyklar borde ha företräde i alla bilkorsningar

Finns det trafikljus ska de vara inställda på att bilarna ska vänta på cyklarna och inte tvärtom som det ofta är nu. Att man ska stanna cykeln, trycka på en knapp och sedan vänta minut innan det blir grönt ljus känns väldigt mycket 1900-tal. Dags att ändra på det!

In Amsterdam you find bike everywhere. How would it look with cars?

9. Större hänsyn till cykelförvaring vid stadsplanering

Både vid byggnation av lägenheter och arbetsplatser behöver det bli enklare att förvara cykeln säkert.

Or here – at Central station in Amsterdam. There must have been hundreds thousands of bikes.
In Netherlands you don’t have so much space. Then bicycle is perfekt. Wonderful bike parking – think how it would look if you need space for three cars.

10. Fler bygdevägar

Bygdeväg – ett sätt för gående/cyklister/ryttare att återfå utrymme på vägen samtidigt som man tar i anspråk del av bilytorna. (Klimatklubben)

Utvärdering av bygdevägar i Skåne

I Danmark, där vägtypen kallas 2 minus 1-vägar, visar utvärderingar att olyckorna minskat med 25 procent. Men eftersom den här vägtypen idag enbart används på lågtrafikerade sträckor, där det inte är många olyckor, är det svårt att dra några säkra slutsatser om effekter på trafiksäkerheten.

Information från Trafikverket

5.40 in i vLoggen kan du se cykelvägar i Nederländerna

Efter cyklingen i Nederländerna sammanställde jag mina reflektioner i det blogginlägg som du kan läsa här.