Resvanor i Skåne

Fredagens program på cykelfestivalen bjöd på många nya kunskaper och insikter. En av föredragshållarna var Jonas Hedlund från Region Skåne. Han är en av författarna bakom rapporten ”Planera för cykeln i Småstaden, Vägledning och inspiration för mindre tätorter i Skåne”.

2013 gjordes en resvaneundersökning för Skåne.

De flesta cykelresorna i Skåne, två tredjedelar, är kortare än tre kilometer. Endast två procent av cykelresorna är längre än tio kilometer. Den genomsnittliga cykelresan är 2,7 kilometer. Cykelresornas fördelning på olika avståndsintervall har inte förändrats sedan 2007. De är då liksom nu 15 procent av det totala resandet.

Kvinnor genomför en större andel av sina resor med cykel än män. Kvinnor utför även en större andel av sina resor till fots och med kollektivtrafik, medan män utför en större andel av sina resor med bil.

Inom Skåne skiljer sig andelen cykelresor stort mellan kommunerna, där Lund och Malmö ligger i topp med 28 respektive 22 procent cykelresor. För majoriteten av Skånes kommuner ligger dock cykelresandet på under 10 procent, och det är generellt sett de mindre orterna som har låga andelar.

Lägst andel av resorna genomförs med cykel i Svalövs kommun (2 procent), Örkelljunga och Åstorp (vardera 3,8 procent). På följande orter genomförs mindre än fem procent av resorna på cykel: Eslöv, Sjöbo, Östra Göinge och Osby.

I Kävlinge, Tomelilla, Svedala, Skurup, Hörby, Bjuv, Hässleholm och Simrishamn genomförs mindre än 7,5 procent av resorna på cykel (men mer än 5 procent).

Det är intressant att se att orter som vi upplever satsar på en bra cykelinfrastruktur också har en högre andel resor som genomförs på cykel.

Ystad – 14,1 procent

Ängelholm – 11,5 procent

Båstad – 8,5 procent

I Ängelholm prioriteras cyklister. Bra skyltar och många cykelvägar.

Länkar

Här hittar du en sammanställning av september månads cykelinlägg

Planera för cykeln i småstaden, Vägledning och inspiration för mindre tätorter i Skåne.

4 svar på ”Resvanor i Skåne”

 1. Lars Erikson skriver:

  Resvaneundersökningen som det refereras till. är det en del av den rikstäckande RVU’n som gör mwd jämna mellanrum?
  https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/
  I rapporten pekar an på detta:
  ”Mot bakgrund av dessa skillnader vill vi uppmana användare till viss försiktighet vid tolkningar av
  statistiken. Trafikanalys kommer fortsätta arbetet med kvalitetssäkring.”
  Jag är själv skeptisk till resultaten, svarsfrekvensen är låg, de tillfrågade ska svara på ett antal frågor om hur deras resor ser ut en specifik dag på hela året.
  Vilka slutsatser kan man dra ur ett underlag?
  MVH
  Lars Erikson

  1. Tack för kloka reflektioner. Emellertid stämmer resultatet väl överens med de observationen vi gjort på egna cykelturer. Det är stor skillnad mellan olika kommuner. Just Ängelholm och Båstad är kommuner som har satsat på cykelinfrastruktur. Vi ser också att fler cyklar i dessa orter.

 2. Jonas Hedlund skriver:

  Det är den regionala undersökningen. Det finns emellertid en nyare variant, än den från 2013, Resvanor i Skåne 2018. Även om svarsfrekvensen kan vara låg per ort kan man med fog slå fast att det är färre som cyklar i mindre orter än i större, även fär ärendet och avståndet är detsamma.

  1. Tack för komplettering!

   Resultaten i undersökningen stämmer väl med våra observationen när vi är ute och cyklar. Vi ser även ett samband mellan bra cykelinfrastruktur och högre andel cyklister.

Kommentarer är stängda.