Frihet – enkelhet – upplevelser

Lars Strömberg, ordförande i Cykelfrämjandet och vice ordförande i European Cyclists’ Federation, inledde Cykelfestivalen med att cykling är Frihet – Enkelhet och Upplevelser.

Han fortsatte med att berätta om att det är många trender som talar för cykling

Den 24 mars cyklade vi på Bjäre – helt underbart som vanligt!

Klimatet

Tänk om alla bilresor under milen kunde ersättas med cykel – hur skulle det påverka klimatet?

Hälsa

Ingenting är lika effektivt för hälsan som vardagsmotion. (Läs gärna hur satsningar på cykelinfrastruktur minskar vårdkostnader.)

Cykelturim

Internationellt ökar cykelturismen. Allt fler länder inser hur lönsamt det är att satsa på cykelturism. (Här kan du läsa mer om varför det är lönsamt att satsa på cykelturism.)

Han berättade även om vilka punkter Cykelfrämjandet lyckats få in i januariöverenskommelsen

Den 16 december 2018 cyklade vi i snö kring Örkelljunga.

Cykelpunkter i januariöverenskommelsen

Punkt 36 – Barnvänliga och hållbara städer

Genom att öka cykelns andel av transporterna skapas bättre luft och säkrare cykelvägar för barnen.

Skatteregler som underlättar för cyklister

Skattereduktion för inköp av cykel (jämför datorinköp på 90-talet).

Friskvårdsavdrag även för cykelinköp

Söderåsen is beautiful all around the year. Here just before we go down – about 55-60 km/h

Länkar

Här hittar du en sammanställning över septemberinläggen om cykling

Cykelfrämjandets åtta huvudmål

Cykling är vägen framåt – ICA

Cykelkarta över Skåne