Simris Alg

EU-byråkratin är märklig. Genmodifierade livsmedel är godkända, cigaretter, alkohol och kaffe får säljas – men ett livsmedel som binder koldioxid, är fritt från miljögifter (eftersom det odlas i slutna system) och minskar utfiskningen av haven ska utredas in absurdum. Tur att vi aktieägare tror på bolaget och är beredda att skjuta till mer pengar medan byråkratins kvarnar mal och mal och mal och mal … Skandal!