Puben

Det här lär vara en av de äldsta byggnaderna i Folkets Park. En gammal pub med pärlspont. Det är skandal att tidigare styrelser inte tagit ansvar för det kulturarv de varit satta att förvalta. Det sägs att byggnaden nu är fuktskadad.