Viktig måbra tid kärleksört

Viktig må-bra-tid för mig är det kravlösa varandet i trädgårdarna. Flytta blommor, rensa ogräs med maskrosjärn att ge till hönsen. Studera humlorna i kärleksörten. Här ska gräset så småningom ersättas med stenmaterial från dagbrottet. Kärleksörten heter Herbst Freude och jag har delat den så att den snart finns i hela trädgården. Älskad av humlor och bin.