tegelsten

Ännu ett ”ta-till-vara-projekt”. Gamla tegelstenar som stod och skräpade, en bit av en ekstock som bänk. Stenmaterialet är restprodukter från dagbrottet. Utan den här trädgården skulle jag aldrig ha överlevt sjukskrivningsåren.