Författaren Lotta Persdotter

Den 3 juli har jag bjudit in tre författare till Billesholm på den andra Littera-turen. Vi skriver kvinnohistorier under olika tidsperioder. När vi träffades digitalt i förra veckan såg vi återkommande strukturer och bestämde oss för att lyfta dem även innan Littera-turen. Därför bjöd jag in dem att gästblogga här.

*** Träffa Lotta Persdotter i Litteraturkanalen ***

*** Här hittar du mer om Littera-turen den 3 juli ***

Vem är Lotta Persdotter?

I skattelängden står det Charlotta Lundberg, men när jag författar är jag Lotta Persdotter. Jag bor och arbetar i nordöstra Skåne och har trettio år av yrkeserfarenhet med mig, både som ingenjör och som utvecklare inom offentlig sektor. I flera sammanhang har jag arbetat med frågor om jämställdhet – ett perspektiv som jag gärna också lägger på mina skildringar av historiska händelser. I en önskan att mejsla fram även kvinnorna vid sidan av historiens alla män, bygger jag vidare på kända fakta och blåser liv i gestalterna från förr. Liksom ett mynt har två sidor, kan historien skildras ur två perspektiv – maktens och de andras. Jag utforskar gärna denna andra sidas verklighet, där både kvinnor och barn ofta befinner sig.  

Månen är solens syster

I höst kommer min andra bok: Månen är solens syster. Det är en historisk roman om tvillingparet Selene och Helios. De är tio år gamla när de mister båda sina föräldrar Kleopatra VII och Marcus Antonius och tas som gisslan av segraren Octavianus som tar dem från Alexandria till Rom, där de får växa upp i fångenskap. 

Det är en historisk roman, skildrad ur barnens synvinkel, samtidigt som boken också har ett existentiellt perspektiv. Mycket kretsar kring förtalet av och propagandan mot deras mor Kleopatra VII som förvanskades till ett orientaliskt kvinnomonster från den lärda och kompetenta världsledare hon de facto var. 

Magdalena – Yeshuas ljus

Som författare debuterade jag 2019 med Magdalena – Yeshuas ljus, en historisk roman som skildrar kvinnan vid sidan av Jesus, där evangeliernas händelser återges ur hennes perspektiv. Som inspiration hade jag bland annat Maria Magdalenas evangelium. Vad är då detta för gammal text kan man undra? Jo, i slutet av 1800-talet kom ett historiskt manuskript i form av en åldrig papyrusrulle ut på antikmarknaden i Kairo. Rullen, som är skriven på koptiska och daterad till 400-talet, går under namnet Maria Magdalenas evangelium. Utöver detta exemplar, har ytterligare två avskrifter av samma evangelium hittats på andra ställen i världen. Eftersom texten inte valdes ut till att ingå i de samlade bibelskrifterna, benämns den som en gnostisk skrift (gnosticism betyder ungefär ”att besitta kunskap”). Ingen av de tre kända kopiorna är fullständiga, men genom att väga ihop de olika delarna går det i alla fall att förstå huvuddelen av innehållet.

I evangeliet beskrivs ett möte mellan Maria Magdalena och lärjungarna. Petrus, Andreas och Levi nämns vid namn – Levi är mer känd för eftervärlden som aposteln Matteus. Det samtal som beskrivs utspelar sig efter korsfästelsen och handlar om hur apostlarna ska kunna fortsätta sprida evangeliet som Jesus förkunnade. Det som jag tagit fasta på i denna text är de två bröderna Petrus och Andreas uttalade tvivel på att det Magdalena säger är sanning och deras ifrågasättande av hennes tillförlitlighet i egenskap av kvinna.

Petrus svarade och vände sig också emot henne beträffande dessa ting, och han frågade dem angående Jesus: Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?

Då började Maria gråta och sade till Petrus: Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?

Levi svarade och sade till Petrus: Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst kände Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss.”

När jag läser den gamla texten får min fantasi och mitt engagemang energi! Kan det vara Magdalena själv som har skrivit ner redogörelsen av samtalet, eller någon av lärjungarna? Manuskriptet i sin helhet ger mig en bild av en högst initierad och engagerad kvinna, som av allt att döma stod Jesus väldigt nära. Det faktum att de skrifter som slutligen togs med i Bibeln, beskriver henne som en marginaliserad och syndfull bifigur, fick mig att gå vidare och skriva romanen om det liv hon och Jesus mycket väl kan ha levt tillsammans, beskrivet i sin helhet, utan mäktiga kyrkofäders censur.

Läs mer om Magdalenas liv tillsammans med Jesus i Magdalena – Yeshuas ljus!

Månen är solens syster kan du köpa i paketpris under hösten 2021

Träffa Lotta Persdotter digitalt

Varför är du författare Lotta Persdotter?

Om karaktärer