Söderåsen är en horst

När jättekontinenten Pangea började dela på sig under Trias höll Skåne på att delas diagonalt. Det uppstod en försvagningszon som du fortfarande kan se i form av Ringsjöarna. När kontinentalplattorna fortsatte röra sig kom området att tryckas samman och dras ut som ett dragspel. Vid Snuvestuan ser du tydligt hur horsten rest sig ur jordens inre.