Äktenskap på 1500-talet

Ur ”Jag giver dig min dotter II” av Lizzie Carlsson.

Avtal mellan giftoman och brudgum

Affärsavtal mellan ätter.

Borgerlig ritual utanför kyrkporten

Manliga deltagare på höger sida och kvinnor på vänster. (En änka hade handskar, jungfru utan.)

Hela akten på latin.

Brudgummens och brudens ömsesidiga förklaring att de av fri vilja önskade taga den andre parten till sin hustru/äkta man var det centrala momentet i akten framför kyrkodörren.

Prästens välsignelse av ringen och bestänkte den med vigvatten. Därefter läste han ”i faderns” (satte ringen på brudens tumme), ”sonens” (ringen sattes på brudens pekfinger), ”och den helige andes namn” (på brudens långfinger där den stannade).

Brudbenediktionen: Om bruden inte tidigare varit gift hölls ”pälsen” över brudparet som knäböjde vid altaret. Pällen hölls av fyra ogifta personer, en i varje hörn.

Ur Tobias bok

Bruden förmanades att vara älskvärd mot sin man liksom Rakel, klockan som Rebecka och må hon leva lika länge och vara lika trofast som Sara. Må hon bil rik på avkomma, vara dygdig och oskuldsfull och må de båda leva så länge, att de må se sina barn i tredje och fjärde led.

Nattvardsfirande.

Utdelande av fridskyssen. Prästen kysste först brudgummen, varefter denne kysste bruden. Den vigselförrättande prästen kysste därefter den biträdande kleken och sedan följde fridskyssen till brudföljet.

Sakrament inne i kyrkan

Prästen förde in brudparet och bröllopsföljet i kyrkan. Ev bar brudparet ljus i händerna.

Inne i kyrkan bestod brudmässan av böner, psalmsång, bibelläsning, antifoner (växelsång) samt välsignelse av bruden och brudparet.