Svartbrödraklostret

Ur Stockholms Tänkebok när Olus Petri inspekterat Svartbrödraklostret

Olaus Petri konstaterar att Svartbröderna varken har malt eller mjöl och att öl-, fisk- och köttförrådet är på upphällningen. I enlighet med hans rapport dekreterar rådet att klostrets munkar finge gå vart de ville, ty staden kunde inte försörja dem. Strax därpå lät kungen hämta dess dyrbarheter till slutet.