Albert- och Albertinadagen 2023

Det firar vi med guidning i dagbrottet och korvgrillning.

Men varför heter det Team Albert MTB och Bike Park Schakt Albert?

På 1860-talet började kolbrytningen i Billesholm. Flera av schakten fick namn efter styrelseledamöterna i gruvbolagen.

Schakt Albert låg där Rask o Björck ligger idag. Du kan se slagghögen bakom byggnaderna. Här bröts kol från 1901 till 1932.

Många av schakten fick namn efter styrelseledamöterna i Höganäs-Billesholms AB. Schaktet vid Rask o Björck döptes till Albert efter styrelseledamoten Albert Oldenberg.

När bolaget började bryta lera i ett dagbrott norr om Schakt Albert fick området namnet Norra Albert. Så ska vi vara petiga är inte Norra Albert ett schakt utan ett dagbrott. Schaktet låg vid Rask o Björck.