Kvinnohistorier 2022

Det som skulle bli startskottet för Kvinnohistorier blev ännu en flopp när jag rasade ner i mörkret. Sedan dess har jag släppt taget, slutat att driva. Där av den obefintliga uppdateringen.