Flytta ihop

”Man måste inte gifta sig i kyrkan. Man kan gifta sig på socialkontoret. Eller kan man flytta ihopa utan att tala om det för någon. Det viktigaste är att man vet det själv.”

(Nina 6 år ur Gamla tanter lägger inte ägg av Mark Levengood och Unni Lindell)

Särskilt i samboförhållanden är en individuell ekonomi att föredra. Den ekonomiskt svaga parten måste planera för sitt egna sparande. Vid en separation eller ett dödsfall har en sambo endast bodelningsrätt i samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Varken bankmedel, värdepapper, personbilar eller fritidsbåtar ingår i sambolagens bodelningsrätt.

Exempel:

Samborna Anna och Bengt skall köpa bil och möbler. De har vardera 100 kkr på banken. Om Bengt köper bilen och Anna köper möblerna så blir möblerna samboegendom men inte bilen. Det innebär att vid en bodelning så delas möblerna men inte bilen. Efter bodelningen har Bengt egendom för 150 kkr och Anna egendom för 50 kkr.

För att det ska bli samboegendom skall det ha införskaffats för gemensamt bruk. Om Anna flyttar in i Bengts bostad som han ägde innan de träffades har hon inte någon bodelningsrätt i den vid en separation. Men om Bengt säljer bostaden och för precis samma pengar köper en ny bostad har Anna rätt till halva den nya bostadens värde vid en separation.

Vill man ha en annan lösning måste man skriva samboavtal.

Sambor ärver inte varandra. Den enda rätt en efterlevande sambo har är bodelningsrätten enligt ovan och att vid denna bodelning få egendom till ett värde motsvarande två basbelopp. Om Anna avlider i exemplet ovan skulle Bengt få behålla möbler till ett värde av två basbelopp. Resterande egendom ärvs av de laga arvingarna (se arvsträdet) Om sambor vill ärva varandra måste de upprätta testamente.

Vi kan hjälpa dig upprätta samboavtal eller testamente. Tänk igenom hur ni vill ha det innan mötet. Det är bra om du tänkt igenom vilka tillgångar och skulder ni har. Då kan vi titta på vad lagen innebär utifrån er situation!

Gifta sig

Mer information hittar du här