Gifta sig

”När man gifter sig ger man varandra ett tysthetslöfte. Om man inte håller det, måste man skilja sig och då måste man dela på lamporna och knivarna och för det mesta kan man inte komma överens om vem som skall ha barnen. De som inte kommer överens om det måste gå till en börsmäklare. Han bestämmer då att den ena ska ha barnen och då får den andra ett extra matbord i stället.”

(Regina 7 år, ur Gamla tanter lägger inte ägg av Mark Levengood och Unni Lindell)

I äktenskapsbalken regleras makarnas ekonomiska förhållanden och de juridiska konsekvenserna av att äktenskap ingås eller upphävs.

Under ett äktenskap äger vardera maken sin egendom och svarar för sina skulder. Giftorätten är en latent rätt att vid en framtida bodelning få hälften av den andre makens giftorättsgods.

Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Mer om enskild egendom hittar du här.