Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt.

När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods.

Äktenskapsbalken 7 kap 2 §

Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda.

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av  arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnade vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

I samboförhållande finns inte någon enskild egendom. Frågan är om egendom är bodelningsbar eller inte. Bodelningsbar egendom kallas Samboegendom.