Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt. När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods. Äktenskapsbalken 7 kap 2 § Enskild egendom är 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild 2. egendom […]

Bodelning under äktenskapet

Ganska ofta sker transaktioner utan att makarna/samborna tänker på vilken betydelse äganderätt och skuldsättning får vid separation eller dödsfall. Kan man rätta till situationen? Svaret är olika för den som är gift eller sambo. Anna och Boris är gifta – därför går jag här endast in på situationen där parterna är gifta och då går det […]