Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt. När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods. Äktenskapsbalken 7 kap 2 § Enskild egendom är 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild 2. egendom […]

Vad innebär äktenskapsförord? (Del 3)

Äktenskapsbalken 7 kap 1 § lyder: ”En makes egendom är gifoträttsgods i den mån den inte är enskild egendom.” Mer om enskild egendom hittar du här. Om vi går tillbaka till exemplet med Anna och Bertil där Anna ägde egendom för 2,1 Mkr och Bertil ägde egendom till ett värde av 700 kkr. Om vi […]

Vem är klient vid upprättande av äktenskapsförord?

När jag läser tidigare inlägg ser jag att det ger bilden av att jag anser att alla ska skriva äktenskapsförord. I den frågan har jag emellertid inte någon åsikt. På kurserna i familjerätt är ett av de hetaste diskussionsämnena frågan om en advokat kan företräda båda makarna vid upprättande av äktenskapsförord. Inledningsvis gjorde jag det […]

Äktenskapsförord, kompanjonsavtal – viktigt för företagare

Livet är lika skiftande som havet! Som advokat är det min uppgift att måla fan på väggen och förutse de problem som kan dyka upp. Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. De senaste åren har jag därför bestämt mig för att bara företräda en av makarna vid upprättandet och tydligt uppmana den […]

Äktenskapsförord

På skrivbordet ligger brevet med frågor jag lovade att besvara gratis i bloggen (se här). Att förklara juridik på ett enkelt sätt är inte lätt – ibland är det bara som att orden stakar sig. När jag inte hittar det där flytet blir det så svårläst. Innan Anna och Boris gifte sig hade de skrivit […]