Äktenskapsförord, kompanjonsavtal – viktigt för företagare

Livet är lika skiftande som havet! Som advokat är det min uppgift att måla fan på väggen och förutse de problem som kan dyka upp.

Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. De senaste åren har jag därför bestämt mig för att bara företräda en av makarna vid upprättandet och tydligt uppmana den andre maken att anlita eget ombud. Det är i och för sig tråkigt – för det känns som om man ger upphov till en konflikt. Men det är omöjligt att tillvarata båda makarnas intressen vid upprättande av äktenskapsförord.

Om du startar företag är mitt råd alltid att göra företaget till enskild egendom! Ofta har företaget inte så stort värde i början. Efterhand kan det bli mycket värt. Vid en separation är det inte ovanligt att det uppstår konflikt om företagets värde. Hur skall lager och inventarier värderas?

Om vi antar att Anna och Bertil skall skiljas. Anna äger ett företag som värderas till fem miljoner kronor. Makarna har övrig egendom om sammanlagt en miljon kronor. Efter bodelningen skall varje make ha egendom till ett värde om tre miljoner kronor. Det innebär att om Anna vill fortsätta driva företaget måste hon utge en bodelningslikvid om två miljoner kronor. Dessa pengar har inte med företaget att göra – ett lån tas av henne privat. Eventuellt behöver hon öka löneuttaget ur företaget, skatta loss dessa pengar för att kunna betala ränta och amortering på lånet. Frågan är om företaget klarar det ökade löneuttag som krävs.

 

Å andra sidan skulle jag inte rekommendera Bertil att skriva på ett äktenskapsförord. Tänk om det är så att båda makarna arbetar i företaget? En inte ovanlig situation är att företagaren tar ut mycket låg lön under uppbyggnaden av företaget och att maken använder sina inkomster för familjens löpande kostnader.

För att ett äktenskapsförord skall bli rättvist är det viktigt att båda makarna bidrar till den löpande ekonomin och att båda har möjlighet att ha sitt eget sparande. Om företaget är Annas enskilda egendom bör även Bertil ha möjlighet att ha ett sparande som är hans enskilda egendom.

Äktenskapsförord är svårt om man vill hitta en långsiktig rättvisa mellan makarna! Om två eller flera personer driver företag tillsammans är det klokt att upprätta ett kompanjonsavtal. En av de viktigaste frågorna att reglera är vad som skall hända om en av delägarna avlider. Om företaget drivs som aktiebolag kan man i bolagsordningen skriva in att aktieägarna har en hembudsskyldighet om de vill sälja aktier.

En hembudsskyldighet innebär att den som vill sälja är skyldig att först erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Tänk er att Anna driver företaget med Maria. De äger hälften vardera av aktierna – men har inte skrivit något kompanjonsavtal. Om Anna avlider ärver hennes man aktierna. Hur påverkar detta driften av företaget?

 

Har Maria råd att köpa aktierna av Bertil? Problematiken blir den samma som när en bodelningslikvid skall betalas. Maria måste låna pengar privat för att betala köpeskillingen.

I samband med att kompanjoner skriver kompanjonsavtal brukar de teckna korsvist ägda livförsäkringar. Dvs om Anna dör faller det ut pengar från en försäkring där Maria är förmånstagare. Med pengarna från försäkringen kan Maria köpa aktierna av Bertil.

Tyvärr är det många som inte tänker på att se över sina juridiska handlingar i samband med företagsstarten. Och jag har full förståelse för det. Att starta företag kräver mycket engagemang! Revisorer och bankrådgivare kan göra en viktig insats genom att påminna företagarna om vikten av att ha koll på vad som skulle hända vid en separation eller vid ett dödsfall.

2 svar på ”Äktenskapsförord, kompanjonsavtal – viktigt för företagare”

  1. Peter Huss skriver:

    Tänkvärt,, bra skrivet! Fina bilder du har tagit.

    1. Tack!!! Var helt inne i fotograferandet idag… svårt att välja… så de lär dyka upp en tid framöver…

Kommentarer är stängda.