Sumobrottaren

Här följer ännu fler citat från ”Munken som sålde sin Ferrari”;

Princip: Utöva kaizen (ständig, oupphörlig förbättring) – försök att varje dag överskrida dina gränser

Visdom:

* självkännedom är grunden till ett lyckligt liv

* yttre framgång är beroende av inre framgång

* Upplysningen kommer om du konsekvent tar hand om kropp, sinne och själ

Teknikerna:

* Gör det du är rädd för (Rädsla är ett mentalt monster – en negativ tankeström. )

* De tio stegen mot ett strålande liv

1) Avskildhet (daglig stund av frid – lär känna dig själv – samma tid varje dag – daglig gemenskap med naturen)

2) Kroppen är själens tempel (fem timmar fysisk aktivitet per vecka)

3) Levande föda (Mat som inte är död – vegetarisk)

4) Överflödande kunskap (lära för livet och hela tiden utvidga sin kunskap för både ens eget och andras välbefinnande. Läs regelbundet. Välj med omsorg – något som ger näring och förbättrar dig som person och din livskvalitet. Studera boken – reflektera)

5) Personlig reflektion (tänka på ett sätt som skapar expansion och utveckling. Exempelvis varje kväll reflektera över sin dag – positiva och negativa handlingar)

6) Tidigt uppstigande

7) Musik

8) Det talade ordet blir en självuppfyllande profetia

9) Konsekvent karaktär (Ta dig tid att bygga upp din karaktär varje dag. ”Så en tanke och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ditt öde”

10) Enkelhet (aldrig leva mitt i livets kaos. Fokusera på de aktiviteter som man har prioriterat som verkligt viktiga. Dra ner på vardagsbehov

Livslång lycka = strävan att uppfylla sina drömmar. Vi mår bäst när vi rör oss framåt. Vi ska inte låta lyckan bli beroende av om vi når skatten.

”Universum belönar den som är modig. När du en gång för alla beslutar dig för att lyfta ditt liv till dess högsta potential kommer själens styrka att visa dig vägen”