Fördjupning av frågor från testamentskonsultation (Del 1)

-Den viktigaste frågan är redan löst, säger klienten. Har du någon broschyr som förklarar det andra?

– Nej, vi har inte några pappersbroschyrer annat än de som visar vilka vi är. Däremot har vi massor av information på nätet. Vill du kan jag avidentifiera ditt ärende och skriva en serie blogginlägg på ämnet. Kanske kan det hjälpa fler!

För hand skriver jag på dagboksbladet att de ger mig tillåtelse att blogga om ärendet avidentifierat. För jag vet inte vilken gång i ordningen önskar jag att vi hade gett oss tid att ta fram en standardblankett för detta.

Ständigt hittar jag nya ämnen som vore intressant att blogga om! På vägen hem från grillkvällen med vännerna rinner inspirationen till och jag bara måste sätta mig och skriva.

Jag har lovat en serie inlägg med början på publicering den 11 juni (japp – jag  kommer tidsinställa de övriga inläggen men publicerar detta för att kunna länka hit). Jag har insett att det ibland är svårt att få en bra struktur – därför väljer jag att i detta första inlägg beskriva hur en konsultation går till och länka till andra inlägg jag skrivit inom området.

På 45 minuter brukar jag hinna klargöra parets situation och utifrån deras familjesituation och ekonomiska förhållanden ge en bild av vad som händer

1) om de skulle separera

2) en av makarna/samborna avlider

För att få ut mesta möjliga av konsultationen är det bra om Du tänkt igenom vad Du äger för egendom. Hur mycket är fastigheten värd? Hur hög skulle skatten bli om vi säljer fastigheten? Har Du några pengar på banken? Värdepapper? Vad är bilen värd?

Vad vill Du skall hända med Din egendom när du är borta? Vad ska hända när ni båda är borta?

Om du har tänkt igenom detta innan ni kommer brukar jag på 45 minuter kunna komma fram till hur ett testamente skulle kunna formuleras. Vi upprättar ett förslag till testamente som skickas till Dig via e-post eller brev tillsammans med en ordlista där vi försöker förklara juridiken på ett enkelt sätt. Om du inte gör några ändringar i testamentsförslaget och genomgång och bevittning tar mindre än 15 minuter har vi ett fast pris på testamentet inklusive konsultation. (Priserna är under omarbetning. Ny prislista kommer från den 1 juli 2012.)

I de följande inläggen kommer jag att gå igenom följande områden:

1) Äktenskapsbalken 12:2 – rätten för en efterlevande make att som sin bodelningsandel behålla sitt giftorättsgods

2) Enskild egendom vad betyder det?

3) Att tänka på vid upprättande av äktenskapsförord

4)  Nyttjanderätt

5) Vem ärver om den ende arvingen avlider och saknar bröstarvingar?