Klimatsmart skrivande

  Diskussionen med tjejerna väckte tankar. Innan har jag ju alltid sagt att mitt livsändamål vara att hjälpa. Var blev den hjältemodiga visionen av? Kanske hade jag mer fokus på att hjälpa andra än att ta hand om mig själv och mina relationer. Som advokat jobbar du med andras konflikter – jag var troligen för […]

Hur ska jag förvara mitt testamente?

Det är viktigt att förvara originaltestamentet på ett betryggande sätt så att det återfinns efter din bortgång. Att förvara testamentet i det egna kassaskåpet är inte att rekommendera. Tänk om kassaskåpet öppnas av en laga arvinge som inte finns omnämnd i testamentet? Om du har ett bankfack skall bankfackets innehåll förtecknas i närvaro av banktjänsteman […]

Vad innebär det att vara sambo?

Jag skulle vilja dela upp frågan i två delar; 1) Vad händer vid separation? 2) Vad händer vid dödsfall? Men första frågan är – när uppstår ett samboförhållande? Det finns tyvärr inte något enkelt svar på den frågan. Därför är det klokt att upprätta att avtala bort sambolagen om du är osäker. På www.advokatbyran.nu finns […]

Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]

Nyttjanderätt (Del 5)

Myntet har alltid en baksida. De flesta vill att den efterlevande maken skall kunna ”sitta kvar i orubbat bo” som de säger. Vad menas med det? Tidigare var det vanligt att den efterlevande maken satt kvar i orubbat bo. Barnen hade egentligen rätt till sina laglotter – men den efterlevande hade inte råd att lösa […]

Vad innebär nyttjanderätt? (del 32)

Fri förfogande kan man säga är mitt emellan nyttjanderätt och full äganderätt. Ärver man med nyttjanderätt får man enbart använda egendomen under en begränsad tid eller under sin livstid. Därefter skall egendomen tillfalla någon annan namngiven person. Om man ärver ett hus med fri förfoganderätt kan man sälja huset och konsumera upp pengarna. Ärver man […]