Särkullbarnen vill inte ge mig fullmakt att företräda dödsboet. Vad ska jag göra?

Det kommer in allt fler frågor från bloggen. Tyvärr har jag inte någon möjlighet att besvara enskilda frågor. Men om du avidentifierar din fråga så att jag kan lägga upp den på bloggen och besvara den här så gör jag det i mån av tid. Då har andra också möjlighet att få hjälp med sina frågor.

Från mars finns det möjlighet att boka tid för juridisk vägledning hos mig i Hammenhög igen. Mer om det på www.advokatbyran.nu.

Min man har avlidit. Vi hade inte några gemensamma barn, men han hade två egna barn. De vill inte ge mig fullmakt att företräda dödsboet.

Det blir svårigheter för mig när det börjar droppa in fakturor, vet inte ens om jag ska/får öppna kuverten.

Ärvdabalken 18 kap 1 §

Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Särkullbarn är dödsbodelägare. Det innebär att varje dödsbodelägare har en vetorätt. Om dödsbodelägarna inte kan enas kan någon av dem ansöka om att tingsrätten utser en boutredningsman. Boutredningsmannen får då företräda dödsboet.

Här kan du läsa mer!