Hur ska jag förvara mitt testamente?

Det är viktigt att förvara originaltestamentet på ett betryggande sätt så att det återfinns efter din bortgång.

Att förvara testamentet i det egna kassaskåpet är inte att rekommendera. Tänk om kassaskåpet öppnas av en laga arvinge som inte finns omnämnd i testamentet?

Om du har ett bankfack skall bankfackets innehåll förtecknas i närvaro av banktjänsteman efter din bortgång. Då kommer testamentet fram.

Ett annat alternativ är att skicka in originaltestamentet till Testamentsbanken. Mer information hittar du här.