Att hjälpa någon med ekonomin

Varje lagbok börjar med ”Sveriges Rikes lag gillad och antagen av riksdagen år 1734, stadfäst av konungen den 23 januari 1736.” Systemet med balkar är kvar sedan den tiden – även om de flesta lagarna förändrats. Men fortfarande finns det rester av ursprungslagen som fortfarande tillämpas.

Handelsbalken 18 kap 9 § är en sådan lag;

”Var som å sysslomans förrättning tala vill; göre det lagligen inom natt och år, sedan vid sysslan skildes, och redo och räkning är av honom, eller av hans arvingar, eller där han död är. Haver man laga förfall; njute samma tid därefter.”

Vad betyder det här då?

Om du hjälper någon med ekonomin är det viktigt att redovisa uppdraget när det avslutas. Därefter har den du hjälpt ett år på sig att väcka talan om det skulle vara något fel.

Det innebär att om ett barn hjälpt en förälder sköta ekonomin och syskonen anser att det försvunnit pengar kan de väcka talan ett år efter att uppdraget avslutats och redovisningen gjorts.

Hur gör man redovisning efter kanske tio års hjälpande?

Bra fråga – därför kan det vara klokt att istället förordnas som god man. Som god man skall du årligen avge redovisning till överförmyndaren.