Lämna det gamla

”Tacksam för återkoppling på min inlaga…” sms:ar en av mina advokater. När jag låg på psykiatriska kliniken kom vi fram till att jag behövde en konfliktfri zon. Därför lämnades konflikterna till advokater. I ett av ärendena har jag blivit stämd. Jag var bodelningsförrättare och en av parterna ansåg att hanteringen dragit ut på tiden. Min […]

Föräldraledighet – ambassadör (19)

Måndag morgon Redigera inlägg 2010-04-06 kl 08:21 av Annika AndebarkGilla0 kommentarerTaggad annika andebark, anställda, arbetsplats, familjen, telefonsvarare, vab43 visningar Jag har haft tur i valet av personal! Alla är ansvarstagande och självgående! ”Hej. Hur e de i morgon, några bevittningar? Båda tjejerna har feber. Jag kommer om du behöver ha något bevittnat.” Hur många anställda […]

Klimatsmart skrivande

  Diskussionen med tjejerna väckte tankar. Innan har jag ju alltid sagt att mitt livsändamål vara att hjälpa. Var blev den hjältemodiga visionen av? Kanske hade jag mer fokus på att hjälpa andra än att ta hand om mig själv och mina relationer. Som advokat jobbar du med andras konflikter – jag var troligen för […]

Vad gör konflikter med oss?

När jag länkade upp förra blogginlägget blev jag ju så klart nyfiken på de andra tävlingsbidragen och klickade på några länkar. Där hittade jag det här inlägget om sorgen efter en separation. Ja, det är märkligt hur länge den sorgen sitter i – oavsett om du är den som blir lämnad eller den som tar […]

Sociala media

Mail, sociala media, sms – idag är det lätt att nå ut med sitt budskap till många. Sedan länge har vi sett en utveckling där antalet vårdnadskonflikter ökar. Vilken betydelse har våra nya kommunikationsvanor? Några ord lösryckta ur sitt sammanhang ger stort utrymme för misstolkningar. Den här filmen som delas på FB är ett bra […]

Att hjälpa någon med ekonomin

Varje lagbok börjar med ”Sveriges Rikes lag gillad och antagen av riksdagen år 1734, stadfäst av konungen den 23 januari 1736.” Systemet med balkar är kvar sedan den tiden – även om de flesta lagarna förändrats. Men fortfarande finns det rester av ursprungslagen som fortfarande tillämpas. Handelsbalken 18 kap 9 § är en sådan lag; […]

En berättelse om separation

När jag fick nedanstående mail kände jag att det kunde hjälpa andra. Brevskrivaren har gett ok på att jag publicerar det avidentifierat. Tyvärr är det många barn och föräldrar som mår dåligt av segslitna konflikter. Åh, Annika, jag råkade hamna på din hemsida av en slump och kunde inte slita mig ifrån den. Äntligen kände […]

Hur delar vi upp julen?

Barnen kommer till mig redan på lördag. De gillar inte när vi ändrar i dagarna – de vill ha framförhållning. Samtidigt tycker jag att det är bra när vi kan vara flexibla. Den första advent kan de t ex följa med sin far på traditionellt julbord även om de egentligen skulle ha varit hos mig. […]

Växelvis strul, fortsättning

Stön… allt blir så komplicerat.  Vi måste köra och hämta de bortglömda kläderna. Den senaste tiden har jag insett att jag mår bäst när jag inte kör dit överhuvudtaget. Jag la min själ i vårt hem. Ritade, målade…. Det är det projekt jag engagerat mig mest i! Det är en sorg att ha lämnat huset. […]