Sociala media

Mail, sociala media, sms – idag är det lätt att nå ut med sitt budskap till många. Sedan länge har vi sett en utveckling där antalet vårdnadskonflikter ökar. Vilken betydelse har våra nya kommunikationsvanor?

Några ord lösryckta ur sitt sammanhang ger stort utrymme för misstolkningar. Den här filmen som delas på FB är ett bra exempel på det.

Nu börjar vi också se en del rättsfall där domstolarna dömer ut skadestånd till dem som utsätts för trakasserier på nätet. Men rättspraxis spretar.

Att många kränkningar inte ens anmäls är uppenbart!

Idag lever ungdomar i sociala media. Det är väldigt enkelt att skriva något ”om någon annan” och på det sättet sprida klandervärd information på ett sätt som förr inte var möjligt.

Att i en chatt säga ”sanningar” är inte samma sak som att säga saker ansikte mot ansikte. Egentligen är det samma sak som att prata bakom ryggen på någon.

Nedanstående checklista kan vara klok att gå igenom innan du skickar iväg.

20140114-213703.jpg