Ansvar för andra skulder

När jag håller föredrag om att vara gift eller sambo brukar jag säga att ”vardera maken svarar för sina skulder med sin egendom”.

Och det stämmer – så länge man inte blir solidariskt betalningsskyldig.

Hur blir man det solidariskt betalningsansvarig?

1) Banklån

Om ni lånar pengar i banken för att köpa hus tillsammans blir ni vanligtvis solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att om din livskamrat inte betalar sin del av lånen kan banken kräva hela kapitalskulden av dig. Du får sedan kräva det du betalt för mycket av din (tidigare) livskamrat.

Det kan hända att ni behöver sälja huset med förlust. Det är inte säkert att banken går med på att dela upp lånen mellan er.

2) Löpande kostnader för en gemensamt ägd bostad – såsom el, vatten, sophämtning.

3) Kreditkort såsom ICA-kort och bensinkort

Vad kan du göra om du blivit solidariskt betalningsansvarig för din livskamrats skulder?

Kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa mer om skuldsanering.