Har det någon betydelse om ett bankkonto är gemensamt eller om den andre bara har dispositionsrätt?

Ett gemensamt konto innebär att kontohavarna är samägare till kontots behållning. Antag att Anders och Bettan är sambor. Bankkonto ingår inte i samboegendomen. Om de har sitt gemensamma sparande på ett gemensamt konto anses de äga hälften var av behållningen om något annat inte kan visas. Om de istället sparar på Anders konto som Bettan […]

Vad innebär det att äga en fastighet tillsammans?

Mitt råd är alltid att komma överens om vad som ska hända med fastigheten innan du flyttar ut. Om du är lagfaren ägare och är betalningsansvarig för lånen kan det hända att du får fortsätta att betala för lånen tills fastigheten sålts. Visserligen kan du yrka nyttjanderättsersättning om den andre bor kvar i bostaden. Men […]

Att börja om

Medvetet backar jag från våra gamla kompisar som är i parrelationer. Behåller några nära väninnor som jag träffar regelbundet och diskuterar personlighetsutveckling med, tar i övrigt upp gamla kontakter – kompisarna från notarietiden t ex. Låter nya projekt bli en fritidssysselsättning eftersom jag vet att de brukar uppsluka mig och ge positiv energi. Barnen och […]

Att vänja sig vid ensamhet

När jag är ensam njuter jag av lugnet. Sätter på en skiva, tänder levande ljus och kokar te, sitter i fåtöljen och läser allt från facktidningar och skönlitteratur till mina egna texter där jag analyserar livet. Sedan skilsmässan har lördagar varit sådana kvällar. Att träffa tjejkompisar gör man enklast på fredagar – och jag har […]

En sund kärleksrelation

 Rensar i inboxarna i mailen. Det finns ju en massa kloka ord som sparats genom åren genom att bara flytta ner mailet i mappen ”Guldkorn”. Där hittade jag detta citat där tyvärr inte någon källa angetts. Väljer ändå att lägga upp det här på bloggen trots att orden inte är mina egna. Känner du igen […]

Vårdnadskonflikter

Hur kan jag hjälpa människor i vårdnadskonflikter utan att gå in i de långa destruktiva konflikterna? 1. dela information (på bloggen finns redan flera länkar) 2. erbjuda juridisk vägledning som i kombination med mallar på hemsidan kan hjälpa föräldrarna att lösa sina konflikter i sämja på ett tidigt stadium 3. utveckla nya metoder för konfliktlösning […]

Får man byta lås i fastigheten vid en separation

I samband med en separation är det lätt att hitta anledningar till oenighet. Hur ska bohaget delas? Vem ska bo kvar i huset? Vad är rättvist? Lösningen att dela möblerna med motorsåg kan tyckas vansinnigt – men ibland är det ett billigare alternativ än att bråka om det. Ombudsarvodena kan överstiga tvisteföremålets värde många gånger […]

Hur kommer vi överens om barnen?

Åren som advokat har gett mig många tankar om nya sätt att lösa konflikter. Det är sällan ett bra alternativ att gå till huvudförhandling. Jag har också sett att med bra ombud på båda sidorna kan många konflikter lösas. Här kommer några tips till dig som står inför en skilsmässa 1. Försök lösa bodelningen så […]

Vårdnaden om barnen i skilsmässor

Alltför ofta ser jag hur barnen blir lidande i långa vårdnadskonflikter. Om föräldrarna inte kan komma överens behövs en vårdnadsutredning för att domstolen skall kunna döma i målet. En vårdnadsutredning tar minst sex månader. Under tiden händer det att konflikten eskalerar. Barnen blir schackpjäser i föräldrarnas strategiska spel. Föräldrabalken 6 kap 5 § andra stycket […]