Vad innebär det att äga en fastighet tillsammans?

Mitt råd är alltid att komma överens om vad som ska hända med fastigheten innan du flyttar ut. Om du är lagfaren ägare och är betalningsansvarig för lånen kan det hända att du får fortsätta att betala för lånen tills fastigheten sålts. Visserligen kan du yrka nyttjanderättsersättning om den andre bor kvar i bostaden. Men konflikter med anledning av bodelning kräver mycket energi och kostar ofta stora summor i ombudsarvode.

Om ni är överens om att en av er ska bo kvar i fastigheten tills den sålts bör ett samäganderättsavtal upprättas där ni vem som skall svara för kostnaderna. Informera banken om avtalet så kan de fördela räntan i kontrolluppgifterna i enlighet med er överenskommelse.

Om en av er ska överta fastigheten är det bra om ni kan komma överens ett värde på fastigheten i så nära anslutning till separationen som möjligt. Förslagsvis kommer ni överens om en fastighetsmäklare som skall värdera fastigheten.

Mycket kan hända som påverkar fastighetens värde. Förutom värdeförändringar pga fastighetsmarknaden påverkas fastighetens värde av hur den sköts. En fastighet som inte underhålls kan snabbt förlora i värde.

Så länge båda parterna är lagfarna ägare är de vanligtvis solidariskt betalningsansvariga för lånen. Innan fastighetens sålts eller den som flyttar befriats från betalningsansvar via bodelningsavtalet är det nästintill omöjligt att beviljas banklån för ett nytt boende.

Konflikter i samband med bodelningen blir ofta infekterade och det finns tyvärr sällan några bra lösningar. En sårad part kan dra in alla möjliga tvistefrågor i konflikten. Inte sällan tar processerna flera år.

Det är svårt att tro att parterna faktiskt en gång lovat att älska varandra i nöd och lust.

Glöm inte ordspråket ”Det är sällan man skiljs åt i sämja – ty rådde det sämja skulle man inte skiljas.”

Så – tänk dig för innan du köper Bostad tillsammans med någon.