En sund kärleksrelation

 Rensar i inboxarna i mailen. Det finns ju en massa kloka ord som sparats genom åren genom att bara flytta ner mailet i mappen ”Guldkorn”. Där hittade jag detta citat där tyvärr inte någon källa angetts. Väljer ändå att lägga upp det här på bloggen trots att orden inte är mina egna. Känner du igen dem är jag tacksam om du meddelar mig så att jag kan ange källan korrekt.

En sund kärleksrelation

De grundläggande barndomsbehoven är exakt de behov vi har i en kärleksrelation:

Säkerhet                                                                          Acceptans

Stabil bas                                                                        Uppskattning

Förutsägbarhet                                                                 Empati

Kärlek                                                                             Guidning

Omsorg                                                                           Beskydd

Uppmärksamhet                                                              Bekräftelse av känslor och behov

1.  En sund kärleksrelation ska bygga på balans mellan parterna. Båda ska känna och kunna ge trygghet, båda ska få uttrycka sina tankar och känslor. Naturligtvis kan vi alla bete oss dumt emellanåt, men man får inte kränka den andra.

2.  I en sund relation håller man inte på och försöker förändra den andra parten, utan accepterar varandra som man är i stora drag. Om man gör det till ett livsprojekt att förändra den andra, är det de egna behoven som går ut över den andra.

3.  I en bra kärleksrelation är man nöjd med varandra. Man behöver inte förändra varandra och förväntar sig inte att den andra ska ändra mitt liv. Kommunikation, omtanke och engagemang är honnörsord i en sund relation.

4.  Det krävs att varje person har insikt om sig själv, sina styrkor och svagheter. Det krävs också förmåga att kunna dela känslor med andra, att visa empati eller sympati med sin partner.

 Grundstenar i en sund kärleksrelation

1.   Säkerhet och en stabil bas.  Du ska känna dig osårbar, lugn och avslappnad. Du ska ha en god känsla som medför trygga och lugna tankar om framtiden. (Motsatsen är oro och ångest med tryck över bröst och hals eller ont i huvudet).

2.   Förutsägbarhet och gemensamma värderingar.  Sunda värderingar i en kärleksrelation kan vara: respekt för varandra, öppenhet, vilja att behandla varandra väl, att inte skada varandra.

3.   Öppen och rak kommunikation.  I en bra kommunikation kan vi visa empati för varandra och vi undviker att kränka eller såra den andra. Det handlar om att försöka förstå varandra, inte vinna över den andra.

Vanliga reaktioner vid diskussioner är att den ena parten (ofta omedvetet) intar ett försvarsbeteende där han/hon antingen:

¤                    tillskriver den andra parten problemet

¤                    beter sig överlägset mot den andra

Daglig övning i att säga vad man tänker, känner och vill på ett öppet och rakt sätt utan att kränka, är en bra start för att få en sund relation!

4.   Ömsesidigt ansvar för relationen  För att få kärlek, omsorg och uppmärksamhet krävs det att båda tar ansvar för att relationen utvecklas på ett bra sätt. I en sund kärleksrelation sätt man sig inte i ”baksätet” och låter den andra bestämma vart man ska åka.

5.  Bådas behov respekteras.  I en sund relation ska du kunna uttrycka din egen vilja, dina behov. Ibland kan du få dina behov tillgodosedda helt, ibland får du kompromissa. I en sund relation kan båda parter ge och ta i en konflikt. Man ska kunna lita på varandra och ha respekt för den andra partens önskemål. Man lyssnar på sin partner och funderar på hur man kan möta den andras behov. Att fritt kunna säga ”jag vill” eller ”jag vill inte” är grundläggande i en sund kärleksrelation.

6.  Sex skall vara en ömsesidig njutning.  Sex är en handling och en njutning som två människor gör tillsammans och ingen ska utsättas för oönskade angrepp.

En sund  kärleksrelation skal tillgodose både behovet av sex och passion likväl som behovet av en trygg bas.

7.  Acceptans och uppskattning.  Du och din partner ska kunna lyssna på varandra, acceptera och respektera varandra. Båda två, inte bara den ena  parten, ska vara flexibla och kunna anpassa sig till den andra, samtidigt som man inte ger upp sig själv och sina behov.

8.  Frihet och egen utveckling.  Tvåsamhet innebär inte att du ständigt ska bli kontrollerad, att den andra exakt skal veta var du befinner dig, vad du gör eller med vem du är. I en sund relation ska du kunna ha ett socialt liv både med och utan din partner.

Man kan lita på att den andra håller överenskommelser utan att man behöver skriva ned och underteckna dem.

9.  Riktig vänskap.  I en sund relation skall du inte behöva bli nedvärderad, förödmjukad eller kränkt av din partner.  En sund relation ska omfatta vänskap. I en vänskap uppskattar man varandra för det man är, inte för det man utåt sett representerar.

I en sjuk relation ser man ofta att den finns en ”vinnare” och det medför att det finns en förlorare också.

En relation är ingen tävlan mellan två partner. Syftet med att vi människor vill leva med en annan person är ju dels att vi vill fortplanta oss, dels att vi är sociala varelser som inte är skapade att leva ensamma.

Checklista för en sund kärleksrelation

Här följer en checklista för hur en bra relation bör se ut, vilka krav du har rätt att ställa. När du inleder en ny relation kan du använda den här listan för att se om ditt  nya förhållande kan ge dig detta.

¤                    Jag har rätt att få känna mig trygg, lugn och säker i en relation.

¤                    Jag rätt att förvänta mig en god framtid.

¤                    Jag har rätt att få veta vilka värderingar min partner har.   

¤                    Jag har rätt att få uttrycka mina egna behov, min tankar och känslor utan att bli bestraffad för det.

¤                    Jag har rätt att ta del av sådant min partner gör och som rör oss och vår relation.

¤                    Jag tar eget ansvar för hur min relation kan bli. Jag säger ifrån om något inte motsvarar mina behov eller förväntningar.

¤                    Jag har rätt att säga nej till sex, om jag inte just då vill eller orkar.

¤                    Jag accepterar inte fysisk, sexuell eller psykisk misshandel.

¤                    Jag har rätt att kräva att min partner visa mig respekt och acceptans.

¤                    Jag har rätt att ha ett socialt liv vid sidan om vår relation, där jag kan lära och växa.

¤                    Jag har rätt att avsluta min relation om den inte motsvarar mina behov.

¤                    Jag anser att samma ”rättigheter” ska gälla även för min partner.

¤                    Jag är en person som har rätt att välja vem jag vill leva med, inte bli vald.

Undvik störda män  …. 

Det bästa sättet att skapa en sund kärleksrelation är naturligtvis att undvika män med psykopatiska/narcissistiska drag. Det drar så oerhört mycket energi från dig att leva i en relation med en störd man. Er relation blir ett slagfält, en dragkamp – istället för en hängmatta där ni tillsammans skulle kunna vila ut och hämta ny, frisk energi hos varandra.

Det allra bästa du kan göra när du möter en person som du blir förälskad i är att ta reda på så mycket som möjligt om den personen. Det kan låta oromantiskt, men kan faktiskt löna sig i längden.

Pröva att backa ett tag, att fundera på om mannens beteende verkligen är ”sunt”!!!

Kom ihåg att om saker och ting verkar vara för bra för att vara sanna, så kanske de inte är sanna ….