Föräldraledighet – ambassadör (19)

Måndag morgon Redigera inlägg

Jag har haft tur i valet av personal! Alla är ansvarstagande och självgående!

”Hej. Hur e de i morgon, några bevittningar? Båda tjejerna har feber. Jag kommer om du behöver ha något bevittnat.”

Hur många anställda ställer upp så för sin arbetsgivare? Jag lägger in ett meddelande på telefonsvararen att vi inte kan svara idag.

Drömmen är att skapa en arbetsplats där familjen är viktigast. Där de anställda skall kunna vara hemma med sjuka barn utan att ha dåligt samvete. Där de skall kunna berätta att de väntar barn med den glädje som de känner – utan vånda för arbetsgivarens reaktion. En arbetsplats som uppmuntrar många barn.

Samtidigt – det är inte lätt. För hur det än är så förändras situationen om någon är hemma.

Jag har en vision om den goda arbetsplatsen där vi kan täcka upp för varandra på ett sätt som inte är ansträngande.

Några tips?

Erfarenhet

Tänk så blåögd jag var. Då hade jag inte funderat över konsekvenserna av föräldraledig personal.

Föräldraledig personal leder till höga kostnader för företaget

– semesterersättning även för föräldraledig tid

– kostnad för försäkringar

– kostnad för att lära upp vikarie och kostnad för att uppdatera ordinarie personal när den kommer tillbaka från föräldraledigheten.

För ett år sedan insåg jag att det enda sättet att bli frisk från min depression var att avveckla verksamheten. Föräldraledig personal kunde emellertid inte sägas upp förrän de återgått i arbete. Det innebär lönekostnader under uppsägningstiden.

Insikten om hur blåögd jag varit och en ny arbetsrättslig konflikt som rev upp gamla sår var några av orsakerna till mitt verkliga ras under hösten.

Idag förstår jag varför unga kvinnor har svårt att få fasta anställningar. Det är ett grundläggande fel i systemet!