Ändring av reglerna om laglott

I blogginlägget den 24 februari skrev jag att jag tror att laglotten kommer att förändras. Varför det? Ja, som jag skrivit i ett tidigare inlägg tror jag att vi kommer att påverkas av reglerna i andra länder. Ett annat skäl är att familjesituationen ser annorlunda ut idag än tidigare. Längre tillbaka i tiden var jordegendomar […]

Laglott ur ett internationellt perspektiv

I Sverige anser vi laglotten som självklar. Men efterhand som de internationella relationerna blir allt vanligare bör även svensk familjerätt anpassas efter lagstiftningen i andra länder. Tidigare var det vanligt att medborgare valde land efter arvsskatten. Kapitalstarka personer som önskar undvika laglott till barnen kan på motsvarande sätt hitta länder som saknar regler om laglott. […]

Det är på tiden att laglottens vara eller inte vara börjar diskuteras! Det betonar vikten av att skriva testamente efter vad man vill och inte efter reglerna om #laglott!

När jag skriver testamente börjar jag med att förklara vad som händer utan testamente. Sedan tar jag reda på vad testator verkligen vill. Först därefter berättar jag hur det blir om bröstarvingarna kräver ut sin laglott. Det är viktigt att skriva testamentet som testator verkligen vill. Hur många testamente har jag inte sett från före […]

Testamente

Juridik är verkligen inte lätt – och ännu svårare är det att förklara på ett enkelt sätt. Även om jag försöker är det inte alltid jag lyckas. För en tid sedan kom en av mina klienter tillbaka. Deras situation var komplicerad. Istället för att försöka förklara ännu en gång frågade jag om jag fick beskriva situationen […]