Testamente

Testamente

Juridik är verkligen inte lätt – och ännu svårare är det att förklara på ett enkelt sätt. Även om jag försöker är det inte alltid jag lyckas. För en tid sedan kom en av mina klienter tillbaka. Deras situation var komplicerad. Istället för att försöka förklara ännu en gång frågade jag om jag fick beskriva situationen i en blogg… eller rättare sagt… fyra fem bloggar – för det är många problemställningar.

Idag kallar vi klienterna Anna och Boris 😉

När Anna och Boris gifte sig hade Boris skulder och Anna ett mindre kapital. För att kunna köpa en fastighet tillsammans betalade Anna en del av Boris skulder. Eftersom banken inte godkände dem som låntagare åtog sig Annas mor, Cecilia, att köpa 1/3 av huset. Huset finansierades med ett lån med Anna, Cecilia och Boris som solidariskt betalningsansvariga. Anna har inga barn, medan Boris har särkullbarnet David.

Jag börjar med att citera klientens brev;

”Anledningen till att jag kontaktade dig från början var att vi just hade köpt ett hus, och att jag behövde ett testamente för att skydda min mor ifall jag skulle avlida. Eftersom hon gått in med så mycket pengar och satsat i vårt gemensamma hus från början, ville jag att hon skulle ha hälften av min husdel ifall något skulle hända mig. (Den andra delen går fortfarande till min make.) Likaså behövde min make ett testamente för att skydda mig vid sin egen död, för att jag skulle kunna sitta kvar i huset.”

Utan testamente ärver Boris allting efter Anna. Ägandeförhållandena skulle bli att Boris ägde 2/3 av huset och Cecilia 1/3. Om Anna vill ha en annan fördelning måste hon skriva testamente. Eftersom Anna inte har några barn behöver hon inte ta hänsyn till någon laglott.

Eftersom Anna och Boris inte har några gemensamma barn ärver Boris barn all Boris egendom. Vill Boris att Anna skall ärva honom måste han skriva testamente. Boris barn kan kräva ut sin laglott – vilket är hälften av vad David skulle ha ärvt om det inte fanns något testamente.

Om värdet av Boris egendom understiger fyra basbelopp tillfaller hans egendom Anna genom ”basbeloppsregeln”.

I nuläget har Boris större skulder än tillgångar. Om han går bort måste huset säljas för att  kunna betala hans skulder. Det är klokt att undersöka möjligheterna att teckna livförsäkringar med Anna som förmånstagare.

Anna har önskemål om hur hennes möbler skall fördelas.

Många gånger har jag sett hur alltför detaljerade testamenten gör boutredningen onödigt dyr. Eftersom Anna inte riktigt vet hur egendomen skall fördelas föreslår jag att hon gör ett tillägg till testamentet där hon räknar upp sakerna och vem som skall ärva dem såsom legat. Om föremålen finns kvar när hon går bort skall de tillfalla legatarien innan den övriga egendomen fördelas. Finns inte föremålet kvar gäller inte testamentet i den delen längre.

Ofta blir boutredningen mer komplicerad om det är många dödsbodelägare. En legatarie räknas inte som dödsbodelägare och får inte vara med och bestämma om dödsboets förvaltning.

Mer om vad du ska tänka på när du skriver testamente hittar du på http://advokatbyran.nu/privat/arv/testamente/