Vad innebär äktenskapsförord? (Del 3)

Äktenskapsbalken 7 kap 1 § lyder: ”En makes egendom är gifoträttsgods i den mån den inte är enskild egendom.” Mer om enskild egendom hittar du här.

Om vi går tillbaka till exemplet med Anna och Bertil där Anna ägde egendom för 2,1 Mkr och Bertil ägde egendom till ett värde av 700 kkr. Om vi istället antar att Anna avlider först så har Bertil rätt att begära bodelning. Vid bodelningen erhåller han egendom till ett värde av 1,4 Mkr sammanlagt. Det innebär att Annas barn ”bara” ärver 1,4 Mkr, dvs 700 kkr mindre än om Bertil hade avlidit först och Anna hade valt att behålla sitt giftorättsgods enligt äktenskapsbalken 12:2.

Kan Anna göra något för att vara säker på att Bertils barn i slutändan inte får någon egendom som kommer från henne?

Ja, om Anna och Bertil har ett äktenskapsförord som innebär att all egendom är enskild så har inte Bertil någon rätt till bodelnig. Samtidigt innebär detta att Bertil inte heller har rätt till någon bodelning om de skiljer sig.

Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. Konsekvenserna kan bli mycket större än man förutsåg när man undertecknade handlingen!

(Här hittar du del 1 i serien om Testamentskonsultation)