Äktenskapsförord

Att upprätta rättvisa äktenskapsförord är svårt. Uppsök därför alltid en erfaren advokat innan du upprättar ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan få långtgående konsekvenser lång tid efter upprättandet. Ofta är det svårt att förutse konsekvenserna när förordet upprättas.

Därför är det viktigt att regelbundet se över konsekvenserna av äktenskapsförordet och göra de justeringar som krävs.

Mer om enskild egendom hittar du här.

För att ett äktenskapsförord skall vara gällande måste det registreras hos Skatteverket.

Om ni vill ändra ett äktenskapsförord måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord som registreras. r hittar du exempel på hur ett sådant förord kan formuleras. Observera att vi inte tar något rådgivningsansvar! Vill du ha rådgivning är du välkommen att boka tid för en konsultation.

Observera att om en av makarna erhållit egendom genom arv, gåva eller förmånstagarförordnande med villkor om att egendomen skall vara enskild är det inte säkert att egendomen övergår till att bli giftorättsgods genom detta äktenskapsförord.

Vi rekommenderar dig att alltid anlita en advokat innan du registrerar ett äktenskapsförord!