Flytta isär

Det är en skillnad på att flytta isär om du är sambo eller gift.

Om du är gift måste du ansöka om äktenskapsskillnad.

Om du är sambo försvinner rätten till bodelning ett år efter att ni flyttade ifrån varandra.

Om du är gift står det i lagen att en bodelningshandling skall upprättas. I lagen finns det inte någon tidsgräns för när rätten till bodelning upphör. (Däremot har rätten till bodelning tidsbegränsats genom rättsfall.)

Om ni är överens om hur bodelningen skall göras blir kostnaden för att upprätta bodelningshandling lägre. Om ni inte kan komma överens kan ni ansökan om att tingsrätten förordnar om en bodelningsförrättaren. Bodelningsförrättaren kan då bestämma om hur bodelningen skall göras. Förslag till ansökan om bodelningsförrättare hittar du här.

Visste du att

En bodelningshandling är nödvändig för att du skall kunna få lagfart på fastigheten.

Även om du är ensam lagfaren ägare är det viktigt att du ser till att ni upprättar en bodelningshandling. Annars är det stor risk att du i framtiden vare sig kan ta ut nya pantbrev eller sälja din fastighet utan att då göra en bodelningshandling.