4 Individualisten

”Jag är annorlunda”

www.enneagrammet.se

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Fyror är karismatiska och charmerande individualister. De är ärliga med vad de känner och trogna sin övertygelse. Fyror ser skönheten i tillvaron liksom livets smärta och pendlar med lätthet mellan dessa båda. De har en känsla av att vara annorlunda – att inte höra till. Fyror har en också djupt liggande känsla av att sakna något väsentligt. De går sina egna vägar och på dessa söker de efter det som saknas – efter det meningsfulla i tillvaron.”

”Fyror upplever verkligheten med sina känslor. De svänger mellan ytterligheterna på en skala och kan därför sägas ha ett ”dualistiskt” förhållande till livet. De kan känna sig verkligt älskade för att snabbt därefter känna sig lämnade och bortglömda. Fyran söker tillhörighet och är samtidigt mån om sin särprägel.””Fyror söker sig till de stora psykiska djupen och kan spela upp dramer då de känner svårmodet komma. De uppfattas som känsliga och ömtåliga, men skenet kan bedra. Innanför ömtåligheten finns en fast kärna som är målmedveten och på något vis trygg i sin originalitet.”

”De är mycket klara över sina inre kvaliteter samtidigt som de kan känna att de är inget värda.””Fyror är upptagna av vad andra kan tycka om dem. Deras brist på självkänsla kan leda till att de tankeläser andra, och de har lätt att tolka reaktioner från andra som något negativt.”

”Deras originalitet, förmåga att fantisera och att gå utanför vedertagna gränser kan leda till nya fascinerande idéer.”

”Fyror har fokus på dåtid. Där finns något som gått förlorat och som man längtar tillbaka till. Längtan kan också övergå i dagdrömmar om framtiden.”

”De har ett påslaget sökarljus som oupphörligt letar efter bevis på att något saknas.”

Avund – ”gräset är grönare på andra sidan”, ”Får jag bara det som andra har blir jag lycklig”,

Stressben till Tvåan

”När Fyran blir pressad eller känner sig otrygg så visar hon mer av sin melankoli och längtan. Avunden florerar och hon känner sig totalt missförstådd, drar sig undan och stöter bort närstående. I den ensamhet som då följer tar Fyran hjälp av den outvecklade Tvåans egenhet att blunda för sig själv och enbart se andra. Fyran försöker vinna tillbaka den hon stött bort genom överdrivna favörer eller manipulation. Plötsligt blir det lättare att ha fokus på andras behov än sina egna och Fyran blir följsam och rättar sig efter vad andra tycker och vill. ”

”De attraheras av de stora auktoriteterna och vill gärna tillhöra deras skara. Medelmåttiga auktoriteter göra sig inte besvär. Fyran kan ha så svårt för medelmåttlighet att de blir rent oförskämda mot människor som de uppfattar som mediokra och som samtidigt tror att ”de är något”.

Trygghetsben till Ettan

”När Fyran är energifylld och trygg får hon tillgång till den utvecklade Ettans mönster. Hon lämnar den känslomässiga turbulensen och söker efter struktur och objektivitet. Fyran får lättare att hålla fokus och glömmer sig själv och vad andra tycker om henne. Det blir viktigt att få saker och ting gjorda på rätt sätt så att resultatet blir bra. Fyran blir plötsligt uppmärksam på detaljer och hur dessa förbättrar helheten.”

3:a vinge – Aristokraten

Både kreativ och ambitiös, både tillbakadragen och relationsinriktad.

Imageinriktade och drar sig inte för att sticka ut från mängden, både vad gäller kläder, yrke och beteende.

”De är självmedvetna och speciella och fokuserar på kreativitet och möjligheter. De är också mer sociala och gladlynta än den andra vingen och kryddar ofta tillvaron med humor. Den melankoliska sidan blir inte så framträdande. Då de mår dåligt hemfaller de åt tunga skamkänslor och kan bli självbestraffande.”

5:a vinge – Bohemen

Exentrisk. Inre världen intressantare än den yttre. Duktig på att observera andra människor.

Mer intresserad av människor som fenomen än som individer. ”De ägnar sig åt intellektuella och kreativa funderingar och deras gränslöshet och originalitet kan leda till helt nya, aldrig tidigare skådade resultat. De lever ett betydligt enklare liv än den andra vingen och liksom Femman har de enklare vanor. När de mår dåligt känner de total hopplöshet, isolerar sig och kan blir mycket ensamma.”

Språk

”Kommunikationsstilen är lite frånvarande. De talar i dåtid eller framtid och har svårt att fokusera på nuet. De talar ”Jag-språk” – utgår från sig själva, jämför med sig själva och kommenterar ofta det sagda genom att relatera till sig själva även om samtalet inte handlar om dem. Deras behov av att vara annorlunda märks också i kommunikationssättet. Mer omogna Fyror tar ofta en annan ståndpunkt än vad andra har. Denna egenhet kan bli lätt frustrerande då Fyran därmed måste ändra ståndpunkt beroende på vad andra just uttryckt.”

”Frågar man en Fyra hur barndomen var, så får man sannolikt till svar att den var svår. Fyran har svårt att plocka godbitarna ur kakan, som Sjuan gör, och minns hellre den vidbrända kakdelen än den där russinen fanns. Många Fyror berättar hur de trott sig vara bortbyta och egentligen hört hemma i en annan familj.”

Karaktärer

Oväsen i Älvdalen

Marit Matsdotter (3:a vinge)

Gullichs-Anna (3:a vinge)

Erich Ericsson (5:a vinge)

Vrede i Älvdalen

Olof (5:a vinge)