Marit Matsdotter (ca 1645/50-1675)

Släktförhållande

Se Gyris-släkten.

Gift 1670 med Hindrik Arvisson, Rot (1647-1675)

Barn: Anna (1671-?) och Mats (1673-?)

Fjärdingstinget, juni 1668

Förhörs. I september 1668 uppger Gertrud vid förhör att Marit skulle ha torterats vid fjärdingstinget.

Extraordinarie ting, september 1668

Förhör: 9 september, s 33 h

Rättens omdöme: 13 september, s 46 h

Vad hände sedan?

Marit Matsdotter dömdes till döden och skickades troligen till Stenhuset i Falun. På bloggen har jag skrivit om den dokumentation som finns om vilka som sändes till Falun. 

Mitt första besök i fängelsehålan i Falun

I fängelsehålan fick de vänta medan Hovrättens ledamöter våndades inför beslutet. Under tiden fortsatte rannsakningarna och alltfler häxanklagade skickades till Falun. (För att minska kostnaderna beslutades så småningom att tillsätta en trolldomskommission så att de dömda kunde avrättas omgående istället för att invänta Hovrättens dom.)

Den 7 april 1669 undertecknade Kongl. Svea Hof-Rätt en skrivelse till Landshövding Duvall i Falun där han uppmanas att skicka de trolldomsanklagade till respektive hemsocken för att ”exekveras och straffas”. I denna skrivelse finns domen bifogad. 

I domen har de delat in de anklagade i fyra kategorier. 

1:a Classis

Här återfinns Knåpar-Elin, Look-Anna, Kettis-Lasse, Bond-Elin, Gylichs-Anna, Marit Andersdotter och Brita Andersdotter. Gyris-Marit har redan avlidit i fängelset. Elin, Marit och Brita har dömts i december 1668.

”Dessa skola androm slijkom till sky och varnagel halshuggas och sedan å båhle brännas.”

2:d a Classis

Här finns bland annat Ris-Anna, Bälter-Marit, Kerstin i Kettisgården, Mats-Mickelsen och Brita Michelsdotter. 

Dessa skulle föras till bålet i tron att de skulle avrättas för att lockas att erkänna och få syndernas förlåtelse. Mats Mickelsen dog på vägen till Älvdalen. Övriga fortsatte att förneka och fördes tillbaka till fängelset i Falun. 

3:a Classis

I denna grupp upptas en hustru och fjorton barn i åldrarna åtta till sexton år – de flesta från Älvdalen. De får slita ris tre söndagar i rad och deras föräldrar förmanas att ”alltid hava grann uppsikt över dem”. 

4:la Classis

”Dessa bliva ifrån straff befriade och deras sak under Guds dom skutin.”

Sist på den här listan finns Marit Mattsdotter som nummer 17. 

Under Classis 1-3 har rätten motiverat varför de döms, men under 4:la Classis saknas motivering, ofta även ålder för de anklagade. 

Trots noggrann research har jag inte funnit någon anledning till varför Marit Matsdotter ställs under Guds dom medan hennes mor, Ris-Anna, ska lockas att bekänna. Den enda förklaringen jag hittar är det utförliga omdöme som rätten ger henne i den första domen. (Här kan du läsa omdömet.)

Jag vet inte heller HUR Marit får veta att hon inte ska föras till bålet eller var hon tillbringade tiden fram till avrättningen. 

Den 26 april daterade landshövding Duvall skrivelser till prästerskapet och Fogden med instruktioner om den fortsatta verkställigheten. Kanske hämtades Marit i Falun av någon anhörig. Kanske fördes hon med de andra tillbaka till Älvdalen. Det här får vi aldrig veta. 

Utseende (finns inga anteckningar)

När jag började skriva hade Marit det här utseendet: Mörkt hår, gröna stora ögon. Längre än genomsnittet.

Efter ett omdöme att man blandade ihop Gullichs-Anna, Gertrud och Marit föreslog Susanne Brijker att jag skulle ändra hårfärg på en av kvinnorna. Samma kväll höll jag ett föredrag på Tallbacken där två av åhörarna berättade om en medial upplevelse där de mött en kvinna med blont, lockigt midjelång hår. Så gick det till när Marit blev rågblond. 

Det var innan jag träffade Anna Vild – idag tänker jag mig Marit som Anna. 

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Aristokraten