Stenhuset i Falun 1

Den 3 september 1668 inleddes extratinget i Älvdalen med orden ”Adhis Oh Jesu!”. Översatt till svenska betyder det ”Var oss när! Bistå oss!”

Efter rättegången fördes sju personer till fängelset i Falun i väntan på Hovrättens utslag skriver Birgitta Lagerlöf – Génetay (nedan benämnd BLG)i sin avhandling på sidan 34. Enligt källhänvisningen har hon hämtat uppgiften från ”AI: 14 17 okt 1668 sid 84 VDA”. VDA är hennes förkortning för Västerås Domkapitels Arkiv.

Men tingsrätten dömde 12 personer att mista livet. Vilka var dessa sju som fördes till fängelsehålan – och varför valdes de ut?

Falu stenhus kistan fängelse

”Tingsrätten utdömde dödsstraff för Lok Anna. Man kan utgå från att hon hörde till de sju som blev förda till fängelset i Falun” skriver Birgitta Lagerlöf – Génetay. Om hon i sin avhandling inte har lyckats hitta vilka det var som fördes till Falun tjänar det väl inget till att jag fortsätter att leta efter uppgiften?

fängelset i falun

Gålichs Anna tycks ha väntat på hovrättens dom hemma i Älvdalen. BLG skriver ”Den 19 april kände sig kyrkoherden i Älvdalen Lars Elvius föranlåten att skriva till landsdomaren Manus Persson för att fråga hur han skulle förfara om någon av de förförda barnen skulle dö. Orsaken till denna frågan haf Anna Olofsdotter i Looka mig gifwit, som nu här illa siuk.

Gyris Marit dog i fängelset i början av januari 1669, Knåpar-Elin dog i fängelset efter att ha fått sin dödsdom fastställd. Matts Michelsson dömdes att mista livet av tingsrätten men dog innan han nådde avrättningsplatsen i Älvdalen. Dog han på vägen?

Tre av de sju är med säkerhet identifierade. Fyra med Lok Anna.

fängelset i falun

Vilka var de tre andra?

Gålichs Anna var 16 år när hon dömdes till döden. Var det hennes ungdom som gjorde att hon slapp fångehålan i Falun? I så fall skulle även Gertrud och Anna Erichsdotter sluppit stenhuset i Falun.

Kvar till de tre platserna i fångtransporten:

Lars Persson, 20 år (Kettis son) (var han CP-skadad?)

Marit Nilsdotter, 40 år (Gyris-Marits dotter)

Christin Persdotter, 30 år (Kettis dotter)

Ris-Anna, (Gyris-Marits svärdotter)

Marit Matsdotter, 18-19 år, (Ris-Annas dotter)

Om två av kvinnorna var gravida fördes både Lars och Marit till Falun. Hade det funnits några säkra uppgifter hade antagligen det framgått i litteraturen vilka som fördes till Falun. I ”Vägen till Bålberget” spelar huvudpersonen att hon är gravid. Med tanke på de vedervärdiga förhållandena i häktet fanns allt att vinna på en sådan lögn, men är det troligt att dessa troende kvinnor skulle våga ljuga om en sådan sak?

Enligt tabell 18 a i BLG torteras både Lars, Marit Mattsdotter och Ris-Anna men inte Kettis dotter Christin och Marit Nilsdotter, trots att även de förnekade.

Är detta en ledtråd? Kan de ha varit gravida under rättegången?

I brist på andra ledtrådar får det bli min hypotes.