7 Entusiasten

”Jag är lycklig”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Sjuor är glada, energiska, entusiastiska och har många saker på gång samtidigt. De motiveras av att ha roligt och ser till att livet blir innehållsrikt. Sjuorna väljer att se livet från den ljusa sidan och upplever världen som full av möjligheter. Sjuor fantiserar och planerar – planerna får gärna vara mer fantastiska än realistiska. De fascineras av nya idéer, nya människor, nya platser och har en utåtvänd medryckande begeistring som ibland kan uppfattas som ytlig. Här har vi individer som har lätt att glömma obehagligheter och är outtröttliga i att ordna tillvaron så att den blir angenäm.”

”Sjuor förskönar gärna det som hänt. De gör om historien så den känns behaglig och lyckad. Det är en försvarsmekanism psykologerna kallar rationalisering. Är historien alltför trist gör man helt enkelt om den så att det låter bättre – och känns bättre.”

”Sjuor är förälskade i livet. Energiska och glada håller de ständigt på med något och ser framåt med glädje och fascination – likt mötet med en älskad vän. Sjuan tycker om att göra saker tillsammans med andra men vill ingen vara med kör hon sitt eget ”race”. De trivs med sig själva som enda sällskap men är samtidigt urtypen för det Jung kallade en extrovert personlighetstyp. Det innebär att Sjuan ständigt har tentaklerna utåt, gentemot andra människor, vad som sägs och vad som händer. Allt för att förstå vad som är på gång och för att fånga alla möjligheter som varje situation ger upphov till.”

”Sjuan möter smärtan i små portioner och det kan dröja flera dagar innan allt det otäcka har uppenbarats för henne. Och då har on lyckats skapa ett förhållningssätt till det smärtsamma som går att stå ut med – rationaliserat så att det mitt i sorgen finns något positivt.”

”Sjuans analys har ett rosa töcken, det utgår från att allt är möjligt. En sådan utgångspunkt leder självklart till att nya idéer kan poppa upp och tillföra något värdefullt. Det leder tyvärr också till pinsamma uppvaknanden där realiteter i livet får Sjuan att inse att allt faktiskt inte är möjligt.”

”De vill gärna vara med andra men har svårt att rätta in sig i ledet. De saknar auktoritetstro och möter chefer och maktmänniskor på ett jämställt sätt.”

Stressben till Ettan

”Då Sjuan blir känslomässigt pressad eller känner sig fångad och begränsad visar hon mer av sin verklighetsflykt.”

”Hon mister sin positiva möjlighetsinriktning och börjar fördöma andras sätt att vara. Hon har förväntningar på andra som, om de inte blir uppfyllda, resulterar i ilska och arrogans mot alla ”idioter” som hindrar henne.”

Trygghetsben till Femman

”När Sjuan är energifylld och trygg kan hon slappna av och bara vara tillstädes. Sjuan söker sig ut i naturen och njuter av allt vackert och fascinerande som finns i vår värld. Hon börjar använda sina sinnen och upptäcka vad som händer på riktigt, just nu. Hon får då tillgång till den utvecklade Femmans mönster som handlar om att förstå de viktiga detaljerna som passar in i nya användningsområden. Sjuan blir mer inåtvänd och eftertänksam. Det blir viktigt för henne att använda tiden för att lära sig mer och det blir värdefullt att kunna sitta ensam med en god bok eller i lugnt och ro kunna tänka tankar om livets mysterium.”

6:a vinge – Underhållaren

”Underhållaren – är nog den mest utåtriktade av alla personlighetstyperna. Dessa Sjuor har en oskuldsfull tillvaro till livets godhet och i sin sällskapliga inriktning visar de ofta prov på olika underhållande förmågor, musicerar, spexar, leker. Då de mår dåligt blir deras energi mer manisk och uppskruvad och de sprider då oro omkring sig.”

8:a vinge – Realisten

”Realisten – är mer fokuserad på upplevelser än att få saker gjorda. Här hittar vi en möjlighetsinriktad arbetsnarkoman. De är mer aggressiva och har en viljekraft och ett driv som hjälper dem att få igenom det de vill. De är goda ledare, tänker strategiskt och är fenomenala på att kunna svänga om då det dyker upp något oförutsett. Då de mår dåligt blir de destruktiva och våldsamma. De lever då med kniven på strupen och hittar på saker som är farliga både för sig själv och andra.”

Språk

”Sjuor kommunicerar i en blandning av ”jag-språk, ”man-språk”, och ”vi-spårk”. De talar engagerat och färgstarkt och använder gärna lite speciella ord och metaforer. Deras analytiska förmåga avspeglar sig i språket som är lätt att följa såvida Sjuan inte börjar byta på med associationer som kan komma ut som ofullständiga meningar – svåra att hänga med i. De talar mer än de lyssnar och har ibland alltför lätt att komma med lösningar som ingen bett om. Det intellektuella samtalet är viktigt och mycket är möjligt att diskutera utom Sjuans egen person. De har extremt svårt att lyssna till någon annans uppfattning om dem själva.”

”Deras snabba tankegångar leder också till en irriterande ovana att avbryta andra.” Om någon inte håller med Sjuan utgår hon från att andra inte förstått och förklarar därför ytterligare en gång hur det ”egentligen är.

Karaktär

Kettis-Lasse (6:a vinge)

Hans Hansson (8:a vinge)