Hans Hansson (1657-1710)

Släktförhållande

Far: Hans Jönsson (1621-70). 1669 blir Hans Jönsson Fjärdingsman, men i bokserien tidigarelägger jag uppdraget till 1667.

Syster: Marit Hansdotter (1652-1722)

Hösten 1667

Hans är ett år äldre än Lissle-Mats. Gertrud brottade ner Lissle-Mats vid älven och var modig som hämtade getterna. Kanske inspirerades Lissle-Mats och Hans av folksägner och Pastorns ord om hur Jesus gick på vatten när de utvecklade historien om Gertrud.

”detta såg en liten gosse vid namn Mats Nilsson henne övergå på vattnet, [s. 7] vilket han uppenbarade för sina grannar” (ur protokoll från Fjärdingsting juni 1668)

Av septemberförhöret framgår det att händelsen omedelbart rapporterades till Pastorn men att Gertrud inte bekände något samröre med Djävulen.

Fjärdingsting, juni 1668


Extraordinarie ting, september 1668

Förhör med Hans Hansson

Analys av vittnesförhör

Det finns två protokollförda förhör med Hans Hansson. De skiljer sig på väsentliga punkter. Länk till analys. 

Rättspsykologi

Utseende (finns inga anteckningar)

Karaktärsutveckling

EnneagrammetRealisten